LUMANG TIPAN PDF

Iyan ang Ebanghelyo na tinanggap at nagiging saligan ng inyong pananampalataya. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Inihahayag nito na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya, at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya.

Author:Tygokazahn Doumuro
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):28 March 2013
Pages:456
PDF File Size:16.31 Mb
ePub File Size:18.50 Mb
ISBN:460-4-92191-685-9
Downloads:22222
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaesarAng Apokripa[ baguhin baguhin ang batayan ] Noong una at ikalawang daantaon, maraming mga sinulat ang mga Kristiyano na inaangking sinulat ng mga apostolo kaya pinaniniwalaan ng mga simbahan , noong unang siglo, na nanggaling sa mga apostol ngunit hindi nakasama sa 27 aklat ng Bagong Tipan.

Tinawag ang mga aklat na ito bilang mga Apokripa. Pinaniniwalaang isinulat ang mga ito ng mga Nostiko noong unang siglo. Bilang dagdag, nilalarawan din ang Apokripa bilang mga kasulatang hindi tiyak ang pinagmulan at kung sino talaga ang sumulat ng mga ito. Sa teolohiyang Hudyo - Kristiyano , tumutukoy ito sa koleksiyon ng mga kasulatanng hindi kasama sa Kanon ng Bibliya.

Apokripa ang taguri sa 14 pang mga aklat na bukod pa sa mga nasa Lumang Tipan at Bagong Tipan ng Bibliya, at tinatawag ding inter-testament sa Ingles inter-testamento [4] sapagkat nalalagay ang mga ito sa pagitan o nasa gitna [4] ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan ayon sa pagkakahanay na kronolohikal o pangkapanahunan.

Sa mga panapanahon, magkakaiba ang pagtanggap ng mga Kristiyano sa bahaging ito ng Bibliya. Didache , isinulat noong mga taong c. AD 50— Ebanghelyo ni Tomas , koleksiyon ng mga sinasabing Salita ni Hesus na isinulat ni Tomas, bagaman hindi natitiyak at maaaring isinulat ng isang hindi-kilalang manunulat noong AD 50— Ginamit ito ng mga Nostiko, subalit hindi tinanggap ng mas nakararaming mga Kristiyano.

JUNIOR VIKATAN JULY 2012 PDF

Bagong Tipan

Lumang Tipan at Bagong Tipan - Ano ang pagkakaiba? Sa maraming kaparaanan, ang dalawang ito ay magkapareho. Ang Lumang Tipan ang pundasyon; ang Bagong Tipan naman ay itinayo sa pundasyon ng Lumang Tipan kalakip ang mga natupad na hula at mga kapahayagang mula sa Diyos. Ang Lumang Tipan ang nagtatag ng mga prinsipyo na naglalarawan ng mga katotohanan sa Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng maraming mga hula na naganap sa Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay nakatuon sa kasaysayan ng isang bansa; ang Bagong Tipan naman ay nakatuon sa isang Persona na nanggaling sa bansang ito. Ipinakikita sa Lumang Tipan ang poot ng Diyos laban sa kasalanan habang may ilang sulyap sa kanyang biyaya ; ipinakikita naman sa Bagong Tipan ang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan habang may sulyap sa Kanyang poot.

GANGBUSTERS TSR PDF

Kategorya: ANG KATOTOHANAN SA BIBLIYA

Ang Apokripa[ baguhin baguhin ang batayan ] Noong una at ikalawang daantaon, maraming mga sinulat ang mga Kristiyano na inaangking sinulat ng mga apostolo kaya pinaniniwalaan ng mga simbahan , noong unang siglo, na nanggaling sa mga apostol ngunit hindi nakasama sa 27 aklat ng Bagong Tipan. Tinawag ang mga aklat na ito bilang mga Apokripa. Pinaniniwalaang isinulat ang mga ito ng mga Nostiko noong unang siglo. Bilang dagdag, nilalarawan din ang Apokripa bilang mga kasulatang hindi tiyak ang pinagmulan at kung sino talaga ang sumulat ng mga ito. Sa teolohiyang Hudyo - Kristiyano , tumutukoy ito sa koleksiyon ng mga kasulatanng hindi kasama sa Kanon ng Bibliya.

BUXWV 76 PDF

TAGALOG BIBLE MP3

.

Related Articles