KONTEMPORARYONG PANITIKAN PDF

Ayon sa Encyclopedia, ang paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ay maituturing na broadcast media. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi maitatangging malaki ang papel na ginagampanan nito sa lipunang ating ginagalawan. Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin — Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napilingtalakayan at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigayopinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kaniya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Narito ang isang bahagi ng pagtatalakayan sa radyo.

Author:Gronos Faelkis
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):24 July 2011
Pages:243
PDF File Size:8.21 Mb
ePub File Size:16.72 Mb
ISBN:358-3-91179-742-3
Downloads:83427
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaleAyon sa Encyclopedia, ang paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ay maituturing na broadcast media. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi maitatangging malaki ang papel na ginagampanan nito sa lipunang ating ginagalawan. Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin — Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napilingtalakayan at pagtuunan ng pansin.

Ang pagbibigayopinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kaniya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Narito ang isang bahagi ng pagtatalakayan sa radyo. Roel: Magandang umaga sa inyong lahat! Macky: Magandang umaga partner!

Macky: Oo nga partner. Roel: Sinabi mo pa, partner! Macky: Naku! Demanda dito, demanda doon! Roel: Eh ano naman ang masama, partner? Macky: Eh pano yan partner? Roel: Naku! Naloko na! Naging bahagi at sinasabing kasama nga sa daily routine ng mga Pilipino ang panonood ng mga palabas sa telebisyon simula sa paggising sa umaga sa mga morning show hanggang sa oras na bago matulog sa mga prime time na mga panoorin kabilang na ang mga teledrama, balita at mga dokumentaryong pantelebisyon.

Saglit mang nahinto ang pamamayagpag ng telebisyon noong panahon ng Batas Militar, sumibol naman ang mas matapang na anyo ng balita at talakayan sa mas makabuluhang gampanin ng telebisyon sa mamamayan.

Unti-unting ipinakilala ang telebisyon bilang midyum sa paghahatid ng mahahalagang kaganapan sa bawat sulok ng bansa sa pamamagitan ng dokumentaryong pantelebisyon. Gaya ng pelikula ang mga programang pantelebisyon ay maituturing ding isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao.

Malaki ang nagagawang impluwensiya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan at pananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluwensiyahan ng pinanonood na mga programa sa telebisyon. Dokumentaryong Pantelebisyon — Mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Dahil sa inspirasyong idinulot sa aking puso ng dokumentaryong ito, nabago ang aking naunang mga pangarap sa buhay.

Una kong hinangad na maging isang mahusay na inhenyero upang tuparin ang naunsiyaming pangarap ng aking ama para sa kanyang sarili subalit, napalitan ito ng higit na mataas na pangarap, pangarap na makatulong sa ibang tao at maging boses at mata ng mga taong dapat pakinggan at dapat paglaanan ng higit na atensyon.

Nang tumuntong ako sa kolehiyo, kinuha ko ang kursong hindi inasahan nglahat na aking kukunin. Gusto kong sumilip sa lente ng camera, baka sakali, makita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba.

Baka sakali, ang lipunang aking ginagalawan ay higit kong makilala. Nais kong humawak ng panulat, baka sakali, sa mga letrang iguguhit ko sa papel at mga kuwentong aking isusulat ay higit na maunawaan atmakikilala ng mga tao ang kanilang mga sarili gayun din ang mga tao sa kanilang paligid.

Gusto ko, dumami ang mga katulad ni Myra, na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng walang kasiguraduhang buhay at sa gitna ng kadiliman ng paligid ay pilit niyang nilampasan ang lahat at naging isang ganap na tanglaw at liwanag.

ELETTRONICA DI MILLMAN PDF

Mga Anyo ng Kontemporaryong Panitikan.pptx

Isinasaad ng Seksiyon ng Batas Pambansa Bilang Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala publisher at may-akda ang karapatang-aring iyon.

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EFFY OZ PDF

KONTEMPORARYONG PANITIKAN PDF

Gulrajas This subject describes the materials, tools and equipment used in upholstery, the essential process of the art of the upholstery and essential practical application of the processes. Biological Science 4 — Microbiology with Lab Panitikzn course deals with the study o anatomy, physiology and genetics of microorganisms in particular those of typical and atypical bacteria, viruses, viroids and prions. Techno 4 — Wood Finishing This subject describes the various principles in wood finishing the materials, tools and equipment used and the methods of application. ErlynMil Calejesan It also includes introduction to linear programming, matrices, sequences and series and probability. When the number of hours lost by absence reaches 20 percent of the hours for recitation, lecture, laboratory or any other scheduled work in a subject, a student shall be given a grade of 5. It will prepare the students on how to conceptualize and write a research proposal as a prerequisite to actual conduct of research project and writing of the undergraduate thesis. Mathematics 9 — Business Mathematics This course basically provides students with fundamentals of mathematics needed to study mathematical principles and their application in the field of business.

Related Articles