FSC KEURMERK PDF

Transparantie Niet gecheckt FSC Forest Stewardship Council is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het FSC-keurmerk stelt strenge eisen: Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten. Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie. Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen: er mag niet meer hout verdwijnen, dan er kan aangroeien.

Author:Zoloshakar Gardalmaran
Country:France
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):17 February 2008
Pages:329
PDF File Size:17.14 Mb
ePub File Size:7.84 Mb
ISBN:505-5-35572-613-5
Downloads:47963
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NerisarWat is FSC? Wij luisteren, denken mee en leveren! Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Dit zijn afspraken over hoe u de FSC activiteiten in uw bedrijf uitvoert.

Deze procedures zijn heel goed aan te passen aan uw huidige werkwijze zodat u daaraan waarschijnlijk geen concessies hoeft te doen. Naast de procedures moet u over bepaalde documenten beschikken zoals bijv. Als dit eenmaal geregeld is, dan moet een externe auditor een audit uitvoeren, waarna u het certificaat kunt verkrijgen.

Wij kunnen u helpen bij dit proces. De meeste klanten kiezen daarbij voor deze aanpak. De basis voor genoemde standaard, die per land of regio verder wordt uitgewerkt om te voldoen aan de nationale of regionale omstandigheden, zijn de 10 FSC-principes. Deze principes zijn uitgewerkt in 70 universele criteria. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de exploitatie druk op natuurlijke bossen afneemt.

Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd Wilt u meer weten of een afspraak maken? Persoonlijk contact vind ik belangrijk: daarom kom ik graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vul dan het contact formulier in en ik neem snel contact met u op voor het maken van een afspraak. Bel me voor een vrijblijvende afspraak: 06 — 43 56 35 Mailen kan natuurlijk ook :.

LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA PDF

Wat is FSC?

De organisatie werd in in Toronto opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. De organisatie is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden. De zogenaamde FSC-standaard ook wel de principes en criteria genoemd voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties. Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-keurmerk, dat toegekend wordt aan hout, houtproducten en papier. Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap in de gecertificeerde bossen tot aan eindproduct gevolgd wordt. Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, het is enkel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard.

BRAIDOTTI NOMADIC SUBJECTS PDF

FSC 100% (Hout)

.

Related Articles