DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Kagarr Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen — Historisch Nieuwsblad Treubs laatste biografie is alweer bijna veertig jaar oud. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen. Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Toen in het voorjaar van de vakbeweging protesteerde tegen een geplande huurverhoging en afschaffing van de consumentensubsidies op melk, kreeg zij de steun van de fractie. In won uy PvdA met overmacht de verkiezingen.

Author:Goltira Kajibei
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):12 August 2009
Pages:472
PDF File Size:20.56 Mb
ePub File Size:1.82 Mb
ISBN:570-2-33386-169-3
Downloads:62171
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaleDaijas Op 1 mei lieten zij een mandement uitgaan, waarin katholieken die lid waren van de socialistische vakbond, linkse kranten lazen of naar de VARA luisterden, werden gedreigd met onthouding van sacramenten. Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub.

Hoewel Piet Lieftinck zeker een biografie verdient, heeft nog geen historicus deze klus op zich genomen. Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse wouterr.

De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting. Doorbraak Niet lang nadat Nolens zijn beroemde uitspraak had gedaan, begonnen de sociaaldemocraten zich te ontdoen van hun scherpste ideologische kantjes.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen — Historisch Nieuwsblad Minder volledig, maar ook betrouwbaar is het Biografisch Woordenboek van Nederland. Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten. De Katholieke Kamerfractie ziet niet in, dat deze noodzaak thans reeds aanwezig zou zijn.

Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. De polarisatiestrategie was definitief mislukt. Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. De sfeer in de PvdA was inmiddels om te snijden, temeer omdat zij bij staten- en gemeenteraadsverkiezingen steeds verder wegzakte, terwijl de KVP won.

Heet hangijzer was de WAO. De PvdA voelde weinig voor harde maatregelen. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven. Wie van deze 32 ministers was de beste? Lubbers III had de ondankbare taak om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toch heeft Duisenberg de schatkist naar behoren beheerd, zegt Dn Tamerus, docent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam.

Minister-president Drees en de andere PvdA-bewindslieden dreigden met aftreden, maar Lucas zette door. In de lezibg van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

Tussen sociaaldemocraten en confessionelen heeft het nooit geboterd. De PvdA sloeg al even krijgshaftige taal uit. Een man naar het hart ook van Paul Claes, docent accounting aan de Vrije Universiteit. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld te willen nemen aan Den Uyl.

Echter, met zo min mogelijk concessies. Een overeenkomst met de liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. De christelijke linkervleugels hadden de confessionele partijen al grotendeels verlaten.

Dankzij de economische hausse van de jaren negentig kon Zalm heel wat cadeautjes aan de burgers uitdelen. Of toch Piet Lieftinck met zijn wouyer In dit dossier hebben wij de dne verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Zo kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Deze scheiding der geesten verklaarde ten dele waarom het CDA na de Nacht van Schmelzer zijn politieke vrienden bij voorkeur ter rechterzijde zocht.

De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau. Zijn amendement werd aangenomen, en de rooms-rode epoche was ten einde. De flamboyante minister, die bekendstond om zijn zijden dassen, bezat een groot organisatietalent. Dat er toch overeenstemming was bereikt, betekende gezichtsverlies voor Lezinb, die al stiekem droomde van een CDA-VVD-kabinet onder zijn leiding.

Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch en financieel deskundigen. Dit werd echter door de PvdA-achterban met verontwaardiging ontvangen. In plaats van de confessionelen haar wil op te leggen, had de partij hen in de armen van rechts gedreven. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wilde de politie opdracht geven de kliniek te sluiten. Related Posts.

DREIDIMENSIONALE LEBENSMITTELPYRAMIDE PDF

DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Daijas Op 1 mei lieten zij een mandement uitgaan, waarin katholieken die lid waren van de socialistische vakbond, linkse kranten lazen of naar de VARA luisterden, werden gedreigd met onthouding van sacramenten. Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub. Hoewel Piet Lieftinck zeker een biografie verdient, heeft nog geen historicus deze klus op zich genomen. Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse wouterr. De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting.

FOUNDATION OF INTERNATIONAL MACROECONOMICS OBSTFELD ROGOFF PDF

Den Uyl-lezing

Over de uitwas die kapitalisme heet Ik vermoed dat de Den Uyl-lezing van Wouter Bos niet als mijlpaal de boeken in zal gaan Max Pam 28 januari , Voor zijn negende verjaardag gingen wij naar Avatar, mijn zoon en ik. Dat mocht eigenlijk niet, want de film is voor twaalf jaar en ouder, maar hij is wel wat gewend en hij had zich er al weken op verheugd. Zijn moeder kleedde hem wat ouwelijk aan en hijzelf deed zijn capuchon over het hoofd, zodat hij eruit zag als een rappertje. Onze nervositeit was ongegrond. Wij liepen gewoon naar binnen en kregen onze 3D-bril aangereikt. De film viel ons beiden nogal tegen.

Related Articles